SRES and Rovadi announce joint venture in Europe

SRES and ROVADI announce joint venture in Europe

Nederlands

SRES en ROVADI kondigen joint venture in Europa aan

SOUTH HUTCHINSON, KS Seed Research Equipment Solutions (SRES) en ROVADI hebben aangekondigd dat ze een joint venture zullen aangaan om planters te bouwen die specifiek zijn ontworpen voor Europa met SRES-controllers. ROVADI zal de verkoop en service van SRES-plantmachines in Europa beheren. Deze samenwerking combineert de inspanningen van twee agrarische bedrijven om ons klantenbestand in Europa en onze internationale relaties te laten groeien door samen te werken met ROVADI.

ROVADI zal ondersteuning bieden voor de Europese agriculture research bedrijven. Stacy Unruh, SRES; ROVADI heeft een zeer goede kennis van het succesvol planten in de Europese omgeving. Ze zijn zich zeer bewust van hoe de landbouw zowel in research als commercieel verandert. Deze joint venture biedt agriculture research bedrijven de mogelijkheid om apparatuur te kopen die bij ROVADI in Europa wordt gebouwd met de SRES-bedieningselementen die zijn aangepast aan de Europese voorwaarden. Dit biedt een lokale optie voor research bedrijven en verlaagt verzendkosten en levertijden. Onze klanten profiteren van de service in heel Europa en hebben onderdelen beschikbaar via ROVADI.

English

SRES and ROVADI announce joint venture in Europe

SOUTH HUTCHINSON, KS  Seed Research Equipment Solutions (SRES) and ROVADI announced that they will enter a joint venture to build planters that are specifically designed for Europe with SRES controls.  ROVADI will manage the sales and service of SRES planters in Europe.  This collaboration will combine the efforts of two agricultural companies to grow our customer base in Europe and our International relations by partnering with ROVADI.

ROVADI will be able to provide in-country support for Europe agriculture research.  Stacy Unruh, SRES owner states ROVADI has a very good knowledge of how to plant successfully in the Europe environment.  They are very aware of how agriculture is changing both in research and commercially.  This joint venture gives agricultural researchers the opportunity to purchase equipment that will be built at ROVADI in Europe with the SRES controls that are customized for Europe Conditions.  This will provide a local option for researchers and reduce shipping expenses and lead times.  Our customers will benefit with in-country service and have parts available via ROVADI.