Urgent en belangrijk bericht : Europese Verordening EU 167:2013

Urgent en belangrijk bericht / Europese Verordening EU 167/2013

Fedecom 22/12/2017

De wijze waarop Nederland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,  de implementatie van de Europese Verordening EU 167/2013 heeft verankerd in de Regeling Voertuigen leidt tot grote problemen bij de productie en het vanaf 1 januari 2018 op de markt plaatsen van getrokken voertuigen. Dit geldt voor nationale en internationale fabrikanten, vertegenwoordigd door importeurs, én dealers.

Deze Europese Verordening is in Nederland de basis voor het introduceren van een goedkeuringsplicht voor aanhangers, respectievelijk getrokken voertuigen, in de voertuigcategorieën R (transport) en S (werktuig). Fedecom is verheugd met de Europese  Verordening 167/2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen. Echter doordat onze focus was gericht op het traject besluitvorming en implementatie kentekenplicht, respectievelijk registratieplicht zijn wij verrast met de termijn waarop in Nederland de voornoemde goedkeuringsplicht voor getrokken landbouwvoertuigen van kracht wordt. Voor nieuwe voertuigen namelijk 1 januari 2018, terwijl Nederland (nog) geen registratieplicht kent.

Tot 1 januari 2018 gelden hiervoor de zogenaamde permanente eisen. Vanaf 1 januari 2018 gelden voor landbouwvoertuigen die op de Nederlandse markt worden verkocht én waarmee men op de openbare weg wil rijden verscherpte eisen die zijn gebaseerd op de Europese Verordening 167/2013 met als doel het verbeteren van de integrale veiligheid van het voertuig en van voertuigcombinaties. De kerneisen zijn samen te vatten in de thema’s remmen, maximaal toelaatbare aslasten, maximale breedte, koppeling, onderrijbeveiliging  en breedtemarkering.

De kernproblemen toegelicht

Met de beoogde invoering van de kentekenplicht medio januari 2017, respectievelijk de apk-plicht medio mei 2018 zou ook de goedkeuringsplicht medio 2018 worden geïmplementeerd. De Tweede Kamer heeft op 13 december 2016 het wetsvoorstel kentekenplicht verworpen en alle stakeholders hebben ontwikkelingen ‘on hold’ gezet, in afwachting van vervolgstappen betreffende registratieplicht, respectievelijk kenteken-/apk-plicht.

Vanaf 1 januari a.s. mogen in de ons omringende landen, waaronder Duitsland, België  en Frankrijk, voertuigen nog op de markt worden geplaatst op basis van nationale goedkeuringseisen, waarin de nieuwe eisen op grond van Verordening 167/2013 nog niet zijn opgenomen. Juristen van het ministerie van IenW houden vol dat Nederland helaas niet kan terugvallen op deze mogelijkheid daar wij wettelijk geen goedkeuringsplicht voor getrokken landbouwvoertuigen kenden.

Fabrikanten, nationaal én internationaal hebben voertuigen geproduceerd op basis van de voorheen reguliere zogenaamde permanente eisen. Deze voertuigen mogen vanaf 1 januari 2018 niet meer op de Nederlandse markt worden geplaatst. Dit leidt tot onverkoopbare voertuigen of ingrijpende (dure) aanpassingen aan met name het remsysteem. Na inventarisatie blijkt tevens dat goedkeuringsinstanties onvoldoende capaciteit hebben om tijdig (voor het seizoen 2018) keuringen uit te voeren.

Ingrijpende wijzigingen, het tweeleiding remsysteem en/of losbreekreminrichting

Een belangrijke en ingrijpende wijziging betreft de verplichting tot een tweeleiding remsysteem, welke naar keuze hydraulisch of op luchtdruk wordt bediend. Het tweeleiding  remsysteem geldt voor nieuwe getrokken voertuigen met een maximum toelaatbare beladen massa van meer dan 8.000 kg. Zowel tractoren als betreffende getrokken voertuigen zijn tot op heden geleverd met een één-leiding remsysteem.  De losbreekreminrichting dient in geval van het losraken van het getrokken voertuig om deze te remmen. In het kader van veiligheid prima wijzigingen, echter wij – fabrikanten, importeurs én dealers – hebben onvoldoende kunnen anticiperen op de termijn van implementatie.

Wij betreuren het zeer dat wij tot op heden er niet in zijn geslaagd om medewerking te verkrijgen van de juristen van het ministerie van IenW. Inmiddels hebben wij een verzoek gericht aan onze minister van IenW.  Wij hebben haar gevraagd, gezien het belang van draagvlak van de agrarische sector voor wet- en regelgeving én lasten, de termijn waarop voertuigen op de Nederlandse markt mogen worden geplaats op basis van de heden geldende permanente eisen, wordt verlengd tot 31 december 2018. We zullen de reactie van de minister moeten afwachten.

In  de bijlage ‘Factsheet EU 167/2013’ vindt u een beknopt overzicht van de verscherpte eisen voor het verkrijgen van een goedkeuring op grond van de Europese Verordening 167/2013. Deze is samengesteld in samenwerking met de RDW.

Nieuws

Ook interessant

Subsidie voor geïntegreerde gewasbescherming

Subsidie voor geïntegreerde gewasbescherming. Graag attenderen wij u op de mogelijkheid voor een subsidieregeling voor geïntegreerde gewasbescherming. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft onlangs de subsidieregeling 'Investeren in geïntegreerde gewasbescherming' gepubliceerd. ...

Onze shop is geopend!

𝙐 𝙠𝙪𝙣𝙩 𝙫𝙖𝙣𝙖𝙛 𝙣𝙪 𝙗𝙞𝙟 𝙤𝙣𝙨 𝙩𝙚𝙧𝙚𝙘𝙝𝙩 𝙫𝙤𝙤𝙧 :   Handgereedschap Slijpschijven, Boren, zaagbladen Luchtkoppelingen + gereedschap Hef-, en koppeldelen Elektrodelen, stekkers en zekeringen Accu’s en toebehoren Laselektroden en toebehoren ...

Winnen doe je met Massey Ferguson !

 𝐆𝐚 𝐦𝐞𝐞 𝐧𝐚𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐞 𝟏   Win 2 VIP-kaarten voor de Heineken Dutch Grand Prix 2024   Bestel nu een Massey Ferguson 6S, 7S of 8S uit voorraad en ...