APK-plicht vanaf 01-05-21

Met het wijzigen van de Wegenverkeerswet met ingang van 1 januari 2021 wijzigen de rechten en plichten die gelden voor (land)bouwvoertuigen op de openbare weg.

De wijzigingen betreffen goedkeuren, registreren, kentekenplaat, de maximum rijsnelheid van 40 km/u en de APK. Voor de diverse (land)bouwvoertuigen gelden de onderscheidende rechten en plichten, alsook uitzonderingen of vrijstellingen.

Welke (land)bouwvoertuigen hebben wel de verplichting, welke voertuigen zijn vrijgesteld en hoe gaat het met het tenaamstellen van gekentekende voertuigen? Om op deze en andere vragen antwoord te geven hebben wij beslisbomen, achtergrondinformatie en een lijst meest voorkomende vragen voor u opgesteld en verzameld die u onderstaand aantreft.

Beslisboom APK-plicht Brochure APK-keuring Lees meer over registratie- en kentekenplaatplicht

 

FAQ's: de meest gestelde vragen

Voor welke land- of bosbouwtrekkers geldt de APK-plicht?

Deze geldt vanaf 1 mei 2021 voor land- of bosbouwtrekkers op wielen met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u.

Uitgezonderd zijn trekkers die voor landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijdoeleinden worden gebruikt, doch alleen op het grondgebied van de betrokken lidstaat en hoofdzakelijk op het terrein waar zulke activiteit plaatsvindt, met inbegrip van landwegen, bospaden of akkers. Een dergelijke vrijstelling is afhankelijk van het gebruik van het voertuig op dat moment en kan alleen bij staandehouding door de politie worden vastgesteld.

Welke impact heeft de maximumrijsnelheid 40 km/u op de technische eisen?

Met het verhogen van de toegestane maximumrijsnelheid van 25 km/u naar 40 km/u in combinatie met de Europese Verordening EU 167/2013 is het realistisch dat de veiligheidseisen worden bijgesteld. Dit betekent dat in de Regeling voertuigen de permanente eisen worden gewijzigd, alsook dat de permanente eisen worden gerelateerd aan de datum eerste toelating (DET) op de markt. Een specifiek kernpunt in deze Verordening betreft de remmen, waaronder hogere eisen aan de remvertraging en gerelateerd aan de maximum beladen massa van een LBTA van meer dan 8.000 kg een dubbelleiding remsysteem. Andere kernpunten betreffen koppelingen, verlichting en markeringen.

Welke (land)bouwvoertuigen mogen max 40 km/u rijden vanaf 01-01-21?

Maximaal 40 km/u rijden mag indien LBT, MMBS en LBTA zijn geregistreerd en voorzien van een gele kentekenplaat. LBT en MMBS die zijn geregistreerd en (nog) niet zijn voorzien van een gele kentekenplaat mogen maximaal 25 km/u rijden. Ook een LBTA, welke niet is geregistreerd en voorzien van een zogenaamde witte kentekenvolgplaat mag maximaal 25 km/u rijden.
Let op, voertuigen mogen nooit sneller rijden dan hun zogenaamde maximumconstructiesnelheid, dit om de verkeersveiligheid te waarborgen.

Wordt de trekker eigenaar opgeroepen voor de APK keuring?

Nee, daar het gebruik niet geregistreerd staat in het RDW register, is de trekker eigenaar zelf verantwoordelijk voor het tijdig laten uitvoeren van de APK keuring. Voor de trekkers in gebruik vóór 1 januari 2021 zal een schema worden opgesteld en gepubliceerd op basis van een ingroeiscenario en het overgangsrecht.

Hoe frequent dient mijn trekker op wielen te worden aangeboden voor de trekker APK?

De frequentie is 4-2-2-2.

Dat wil zeggen: nieuw na 4 jaar in gebruik, aansluitend elke 2 jaar.

Kunnen trekkers, vrijgesteld van de APK, gebruik maken van de openbare weg om naar en van het mechanisatiebedrijf te rijden voor onderhoud/reparatie?

Ja, het gebruik is maatgevend en onderhoud is onderdeel van reguliere gebruik.

Welke keuringspunten betreffende veiligheid en milieu kent de trekker-APK?

De concept keuringspunten zijn:

  • Constructie algemeen
  • Registratie tellerstanden, uren
  • Remtest, zelfregistrerende remvertragingsmeter
  • Dimlampafstelling
  • Bandenprofieldiepte
  • Hydrauliek-/druklucht remsysteem
Wat zijn de verwachte kosten van een trekker-APK?

In de NL systematiek kunnen bedrijven een RDW erkenning apk keuringsstation verkrijgen en mogen hun eigen tarief stellen. In de nota die de minister aan de Tweede Kamer heeft gezonden staat vermeld dat het tarief van een RDW keuringsstation gelijk zal worden gesteld aan het tarief van een APK 1, voertuigen met maximum toegestane massa van meer dan 3.500 kg, het RDW tarief 2020 is € 118.

Geldt voor oldtimers ook de APK-plicht?

De APK-plicht vervalt bij een voertuig-leeftijd (Datum Eerste Toelating (DET) in het RDW register) van 50 jaar en ouder.

Kan ik een boete krijgen?

De verantwoordelijkheid van de voertuigeigenaren en/of chauffeurs is cruciaal om daadwerkelijk de veiligheid van het (land)bouwverkeer te verbeteren. In deze context wijst Rovadi op de boetes (tarieven 2020) die kunnen worden opgelegd door de politie.

  • Rijden op de openbare weg zonder kenteken ofwel onttrekken kentekenplicht / geen geldig kentekenbewijs: € 390,00
  • Kenteken niet behoorlijk zichtbaar: € 140,00
  • Ondeugdelijke remvertraging, afwijking meer dan 2,0 m/s: € 800,00
  • Motorrijtuig onttrekken aan APK-plicht: € 149,00