Registratieplicht vanaf 01-01-21

Met het wijzigen van de Wegenverkeerswet met ingang van 1 januari 2021 wijzigen de rechten en plichten die gelden voor (land)bouwvoertuigen op de openbare weg.

De wijzigingen betreffen goedkeuren, registreren, kentekenplaat, de maximum rijsnelheid van 40 km/u en de APK. Voor de diverse (land)bouwvoertuigen gelden de onderscheidende rechten en plichten, alsook uitzonderingen of vrijstellingen.

Welke (land)bouwvoertuigen hebben wel de verplichting, welke voertuigen zijn vrijgesteld en hoe gaat het met het tenaamstellen van gekentekende voertuigen? Om op deze en andere vragen antwoord te geven hebben wij beslisbomen, achtergrondinformatie en een lijst meest voorkomende vragen voor u opgesteld en verzameld die u onderstaand aantreft.

Beslisboom registratie- en kentekenplaatplicht Brochure registratie- en kentekenplaatplicht Lees meer over APK-keuring

FAQ's: de meest gestelde vragen

Welke (land)bouwvoertuigen moeten geregistreerd en gekentekend worden?

Er geldt een registratieplicht voor:

 • landbouw- of bosbouwtrekkers (categorie T en C)
 • motorrijtuigen met beperkte snelheid (categorie Z)
 • mobiele machines (nieuwe voertuigcategorie vanaf 1 januari 2021) (categorie U)
 • landbouw- of bosbouwaanhangwagens (categorie R)
 • verwisselbare getrokken uitrustingsstukken (categorie S);

Er geldt een kentekenplaatplicht voor alle (land)bouwvoertuigen vanaf 1 januari 2025;

Vanaf wanneer moeten (land)bouwvoertuigen gekentekend worden?

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de registratie- en kentekenplaatplicht ingevoerd voor de (land)voertuigen als ze na deze datum worden geleverd en op de openbare weg rijden.
De bestaande (land)bouwvoertuigen moeten vanaf 1 januari 2021 aan de registratieplicht voldoen als ze voor die datum op de weg zijn gekomen. Wordt er sneller mee gereden dan 25 km/u en is er voor een voertuig een ontheffing nodig, dan moet er ook een kentekenplaat op het voertuig.

Met ingang van 1 januari 2025 moeten alle geregistreerde voertuigen verplicht een kentekenplaat voeren.

Welke (land)bouwvoertuigen zijn uitgezonderd van registratie- en kentekenplicht?

Er zijn uitzonderingen van de registratie- en kentekenplicht, nl. in de situatie waarin een (land)bouwvoertuig niet op de openbare weg komt en in de volgende gevallen:

a. voor bestaande (land)bouwvoertuigen die vóór 1-1-2021 op de weg zijn gekomen:

 • (Land)bouwvoertuigen die niet op de openbare weg komen.
 • Motorrijtuigen waarvoor de bestuurder geen T-rijbewijs nodig heeft: motorrijtuigen met beperkte snelheid of mobiele machines, in transportstand smaller dan 1,30 meter ingericht voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen en geen koppeling hebben voor een aanhangwagen en heftrucks smaller dan 1,30 meter die niets trekken.
 • Fruittreintjes, smalspoortrekkers i.c.m. aanhangwagentjes in gebruik van 1 juli t/m 30 november.
 • LBTA met een rijsnelheid ≤ 25 km/u.
 • LBTA en een maximum beladen massa ≤ 750 kg.
 • Asfaltfreesmachines, asfaltafwerkmachines en walsen.
 • Meeneemheftrucks.
 • Motorrijtuigen met een maximumconstructiesnelheid ≤ 6 km/u, o.a. hoogwerkers.

b. voor nieuwe (land)bouwvoertuigen die vanaf 1-1-2021 worden geleverd:

 • (Land)bouwvoertuigen die niet op de openbare weg komen.
 • Motorrijtuigen waarvoor de bestuurder geen T-rijbewijs nodig heeft: motorrijtuigen met beperkte snelheid of mobiele machines, in transportstand smaller dan 1,30 meter ingericht voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen en geen koppeling hebben voor een aanhangwagen en heftrucks smaller dan 1,30 meter die niets trekken.
 • LBTA en een maximum beladen massa ≤ 750 kg.
 • Asfaltfreesmachines, asfaltafwerkmachines en walsen.
 • Meeneemheftrucks
 • Motorrijtuigen met een maximumconstructiesnelheid ≤ 6 km/u, o.a. hoogwerkers
Wie gaat de registratie van (land)bouwvoertuigen doen?

a. voor bestaande (land)bouwvoertuigen die vóór 1-1-2021 op de weg zijn gekomen:

De eigenaar van het (land)bouwvoertuig in gebruik vóór 1 januari 2021 dient de registratie zelf te verzorgen. De eigenaar heeft de gelegenheid om het administratief registreren te regelen, voor een speciaal tarief van € 18,00, van 1 januari tot en met 31 december 2021.

Is voor uw voertuig ook een kentekenplaat verplicht? Dan komen de kosten voor de aanschaf van de kentekenplaat daar nog bij.

b. voor nieuwe (land)bouwvoertuigen die vanaf 1-1-2021 worden geleverd:

De registratie en kentekenen-aanvraag van (land)bouwvoertuigen geleverd vanaf 1-1-2021 verzorgt de leverancier/distributeur van (land)bouwvoertuigen.

Mag een bedrijf handelen in niet-gekentekende (land)bouwvoertuigen?

Nee, handel in niet-gekentekende (land)bouwvoertuigen kan alleen indien deze voertuigen alsnog geregistreerd en gekentekend worden, tenzij deze geen gebruik maken van de openbare weg of onder de uitzonderingen vallen.

Kan ik een boete krijgen?

De verantwoordelijkheid van de voertuigeigenaren en/of chauffeurs is cruciaal om daadwerkelijk de veiligheid van het (land)bouwverkeer te verbeteren. In deze context wijst Rovadi op de boetes (tarieven 2020) die kunnen worden opgelegd door de politie.

 • Rijden op de openbare weg zonder kenteken ofwel onttrekken kentekenplicht / geen geldig kentekenbewijs: € 390,00
 • Kenteken niet behoorlijk zichtbaar: € 140,00
 • Ondeugdelijke remvertraging, afwijking meer dan 2,0 m/s: € 800,00
 • Motorrijtuig onttrekken aan APK-plicht: € 149,00